Naše služby

Chcete se vyhnout často zdlouhavým obchodním jednáním a papírovým bitvám s řadou bank i úřadů?

Ušetřit přitom Váš vzácný manažerský čas a firmě peníze?

Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti tvorby a efektivního financování a konzultací Vašich finančních a podnikatelských záměrů - a to hlavně pro malé a střední firmy a podnikatele.

Pro firmy a podnikatele

 • Kompletní odborné a profesionální zastupování klienta v procesu vyřízení firemních a podnikatelských úvěrů (všech druhů)
 • Vypracování variant řešení finanční poptávky klienta
 • Provedení marketingového výběru nejefektivnějšího finančního produktu pro podnikatelský projekt či jinou firemní potřebu
 • Vypracování a podání úvěrové či jiné finanční žádosti, vč. odborných příloh.
 • Vedení procesu komunikace s bankami
 • Realizace výběrového řízení u několika různých peněžních ústavů - s cílem dosažení významných finančních úspor (předně úrokových nákladů a úsporných efektů i v oblasti nepřezajišťování úvěru - volným firemním majetkem, osobními směnečnými avaly, apod.). Vyjednání optimálních finančních a úvěrových podmínek.
 • Vypracování Podnikatelského záměru, vč. možnosti zhotovení finančního plánu a plánu cash-flow, provedení ekonomických analytických rozborů
 • Úvěrový audit (všech úvěrových podmínek) současných bankovních produktů užívaných firmou - zrealizování možné úsporné optimalizace či refinancování nevýhodných finančních produktů (sjednaných v minulosti)
 • Zajištění firemních dotací z fondů Evropské unie
 • Zajištění firemního leasingu
 • Zajištění nebankovního úvěru u solidních nebankovních společností
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Revitalizace firmy a krizové řízení - pomoc společnostem s aktuálně problematickým hospodařením - navržení procesu ekonomického oživení společnosti (vč. možnosti její přímé praktické implementace na firmě), s přednostním zaměřením na zvýšení provozní výkonnosti, ziskovosti, celkové bonity a kredibility u finančních společností
 • Provedení hloubkové ekonomické analýzy, s cílem zjištění reálného stavu a hospodářské kondice firmy ("due diligence")
 • Bankovní, finanční a ekonomické poradenství, pro malé a střední firmy, podnikatele

Doplňkové služby – občané a domácnosti

 • Poskytování bankovního a ekonomického poradenství pro občany a domácnosti
 • Podkladové zpracování, podání úvěrové žádosti a úplné vyřízení nového spotřebitelského úvěru:
  • na bydlení - hypoteční úvěr
 • Úsporné refinancování stávající dobíhající či nevýhodné hypotéky
 • Konzultace a oponentury bakalářských a diplomových prací
 • Lektorská činnost z oblasti bankovní, finanční a ekonomické