Naše služby

Chcete se vyhnout často zdlouhavým obchodním tahanicím a papírovým bitvám s řadou bank?

Ušetřit přitom Váš vzácný manažerský čas, a firmě peníze?

Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti optimálního a úsporného financování podnikatelských záměrů, a to hlavně pro malé a střední firmy, živnostníky, občany.

Pro firmy a podnikatele

 • Kompletní odborné a profesionální zastupování klienta v procesu vyřízení firemních a podnikatelských úvěrů (všech druhů)
 • Provedení marketingového výběru ohledně nejefektivnějšího finančního produktu pro podnikatelský projekt, vč. navazující realizace tříkolového výběrového řízení u několika různých peněžních ústavů - s cílem dosažení významných finančních úspor firmě, předně úrokových nákladů, jakož i úsporných efektů i v oblasti majetkového nepřezajišťování úvěru (volným firemním majetkem, osobními směnečnými avaly apod.)
 • Vypracování Podnikatelského záměru, vč. možnosti zhotovení finančního plánu a plánu cash-flow, provedení ekonomických analytických rozborů
 • Zpracování a podání úvěrové či jiné finanční žádosti, vč. bankou požadovaných odborných příloh
 • Realizování úsporné optimalizace a refinancování nevýhodných finančních firemních produktů, sjednaných v minulosti
 • Zajištění firemních dotací z fondů Evropské unie
 • Zajištění firemního leasingu
 • Zajištění nebankovního úvěru (investičního, provozního) u solidních nebankovních společností
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Revitalizace - pomoc pro firmy s problematickým hospodařením - navržení procesu ekonomického oživení společnosti (vč. možnosti její přímé praktické implementace na firmě) - se zaměřením na zvýšení provozní výkonnosti, ziskovosti, celkové bonity a kredibility u finančních společností
 • Provedení hloubkové ekonomické analýzy, s cílem zjištění reálného stavu a hospodářské kondice firmy ("due diligence")
 • Bankovní, finanční a ekonomické poradenství, pro malé a střední firmy, podnikatele

Služby pro občany

 • Poskytování finančního, bankovního a ekonomického poradenství pro občany
 • Podkladové zpracování, podání úvěrové žádosti a úplné vyřízení spotřebitelského úvěru:
  • na bydlení - hypoteční úvěr, americká (neúčelová) hypotéka, úvěr ze stavebního spoření
  • občanská půjčka - na cokoliv

  Podle konkrétního požadavku klienta je následně prováděn marketingový výběr věcně nejvhodnějšího produktu - s navazujícím výběrovým a licitačním řízením, u různých peněžních ústavů, s cílem dosažení efektivního úsporného financování.

 • Realizace úsporného Refinancování stávající nevýhodné hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, spotřebitelského úvěru - novým úspornějším úvěrovým produktem
 • Konzultace a oponentury bakalářských a diplomových prací
 • Lektorská činnost z oblasti bankovní, finanční a ekonomické